Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keliuose

Visi kiti pokalbiai apie automobilius (jei jau joks kitas forumas netinka - rasykit cia)...
User avatar
3DGA
Posts: 54
Joined: 10 Dec 2009, 10:36

Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keliuose

Postby 3DGA » 01 Dec 2013, 00:23

Patarkite
Kokius popierius/dokumentus reikia tureti norint vairuoti automobi su prekybiniais numeriais.

Automobilis turi priklausyti tai imonei kurios vardu isduoti prekybiniai numeriai, sakykime italiski auto dokumetai, draudimas ir uzpildytas vienos dienos dalyvimas eisme dok. t.y kas ta diena vairuos sia tr. priemone.

Bet girdejau is zmoniu, kad dar reikalingas dar kazkoks igaliojimas asmeniui kuris vairuos tadien automobili is tos imones kuriai priklauso auto. Velgi automobilio priklausomybe imonei kaip nurodoma ? Tipo ranka uzpildyta italiska pirkimo/pardavimo sutartis, kurioje pardavejas italas, o pirkejas Lietuvos imone ?

Norisi ramiai atsivaryti auto is vieno Lietuvos galo i kita ir kad pareigunai uz tai nieko nepadarytu..
Vel gi numerius teks pasiskolinti is pazistamo, bet masina veliau registruoti savo vardu..

vaznys
Posts: 8
Joined: 08 Aug 2012, 10:19

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby vaznys » 02 Dec 2013, 09:58

"Gražiniai numeriai" turi būti Bryfas užpildytas ant tos įmonės, draudimas galiojantis, ir toks lapukas numerių tos įmonės (ant lapuko susipidai visus duomenis ir įsirašai vairuotoja kuris vairuoja ta transporto priemone)

User avatar
cross123
Posts: 157
Joined: 15 Mar 2007, 22:55
Location: vilnius
Contact:

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby cross123 » 02 Dec 2013, 13:22

Gali vairuot tik tos firmos darbuotojas arba asmuo igaliotas tos firmos, bauda neturint igaliojimo ispudinga ;)

User avatar
fotonas13
Posts: 499
Joined: 01 Sep 2005, 21:29
Location: Vln
Contact:

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby fotonas13 » 02 Dec 2013, 13:22

cross123 wrote:Gali vairuot tik tos firmos darbuotojas arba asmuo igaliotas tos firmos, bauda neturint igaliojimo ispudinga ;)

kokia?
03 CTR K20a2 Sold
05 Accord Tourer i-CTDi Running
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold

User avatar
cross123
Posts: 157
Joined: 15 Mar 2007, 22:55
Location: vilnius
Contact:

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby cross123 » 02 Dec 2013, 15:09

Tikslios baudos as neivardinsiu, bet bauda nebe simtais eina, prie progos paklausiu pazistamo kiek jis ten susimokejo :) tik esme, kad patys policininkai nezino ko ten reikia ko nereikia ir pats nemazai metu tais numeriai naudojuosi ir neikart neklause ar as dirbu ar ne toj firmoj, bet pazistamas uzsirove ant tokiu kur zinojo ko reikalaut, ilgai jis aiskinosi, kovojo bet nieko nelaimejo. Esme tokia, kad Trakuose komisariate aiskino kad nieko nereikia, o Vilniuj isaiskino kad reikia.

User avatar
3DGA
Posts: 54
Joined: 10 Dec 2009, 10:36

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby 3DGA » 02 Dec 2013, 20:58

Kaip atrodo igaliojimas ?
Foto arba nuoroda i tokio tipo dok mestelkite.

Ar cia laisva forma rasomas dok, ar jis turi atitikti kazkokius grieztus standartus ?


P.S Keliu patrulis kokiu budu suzino, kad as nesu tos imones darbuotojas ? Tipo tikrins per radio stoti per budetojus ?

SwiFty
Posts: 57
Joined: 22 Aug 2004, 00:11
Location: Vilnius

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby SwiFty » 03 Dec 2013, 00:00

Kazkastai tokio :)


AUTOMOBILIO REMONTO SUTARTIS Nr. 13-11

Vilnius 2013 m. sausio mėn. 11 d.


UAB “xxxx ”, įmonės kodasxxxxx, atstovaujama direktoriaus xxxxxxxxx, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama “Paslaugų teikėju” iš vienos pusės ir Jono Jonacio, asm. kodas XXXXX, toliau sutartyje vadinama “Klientu” iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

1.Sutarties objektas

1.1 Šia sutartimi paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal kliento užsakymą suteikti klientui tam tikras automobilio Volkswagen Jetta, VIN: XXXXXXXXX techninės priežiūros ir remonto paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas apmokėti.
1.2 Paslaugų teikėjas atlieka automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugas pagal kliento pateiktus užsakymus.
1.3 Paslaugų teikėjas išrašo sąskaitas faktūras , kuriose nurodoma: paslaugų ir prekių pavadinimas, kiekis, kainos ir bendra remonto darbų vertė.
1.4 Užsakymai ir sąskaitos faktūros yra laikomi neatskiriamomis šios sutarties dalimis.

2.Paslaugų ir prekių kiekis ir kokybė

2.1 Paslaugų ir prekių kiekis nustatomas šalių susitarimu ir nurodomas pateiktame užsakyme bei išrašytoje sąskaitoje faktūroje.
2.2 Paslaugas ir prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę patikrina ir priima Kliento atstovas automobilio perdavimo vietoje , pasirašydamas sąskaitoje faktūroje ir užrašydamas įskaitomai vardą, pavardę ir pareigas.
2.3 Paslaugų ir prekių gavimo laikas yra Kliento atstovo paslaugų ir prekių priėmimo laikas, kuris įrašomas sąskaitoje faktūroje. Jei paslaugų ir prekių gavimo laikas neįrašomas sąskaitoje faktūroje, jis sutampa su sąskaitos faktūros išrašymo laiku.
2.4 Kliento atstovas pastebėjęs paslaugų ir prekių kokybės neatitikimą reikalavimams turi teisę reikalauti, kad trūkumai būtu neatlygintinai pašalinti per protingą terminą ar atitinkamai sumažinta darbų kaina.
2.5 Paslaugų teikėjas įsipareigoja paslaugas atlikti kokybiškai ir joms suteikti garantiją. Garantinis laikotarpis nustatomas abipusiu šalių susitarimu. Paslaugų teikėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu ištaisyti trūkumus atsiradusius dėl jo kaltės.
2.6 Paslaugų teikėjas turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ar kliento nurodymų, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl kliento interesų ar užsakymui įvykdyti ir jeigu vykdytojas negalėjo iš anksto kliento atsiklausti. Šiuo atveju paslaugų teikėjas privalo pranešti klientui apie nukrypimus, kai tik pasidaro galima pranešti.
2.6 Paslaugų teikėjas, kliento reikalavimu privalo pranešti visą informaciją apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą, pateikti klientui ataskaitą apie paslaugų suteikimą.
2.7 Esant eilei, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti pirmumo teisę Kliento automobilių remontui.

3.Atsiskaitymo už paslaugas tvarka ir sankcijos

3.1 Paslaugų ir prekių kainos nustatomos abipusiu šalių susitarimu ir nurodomos litais Paslaugų teikėjo išrašytoje sąskaitoje faktūroje.
3.2 Klientas už gautas prekes atsiskaito :
3.2.1 grynais pinigais per 3 (tris) kalendorines (ų) dienas (ų ) nuo paslaugų ir prekių gavimo dienos;
3.3 Už atsiskaitymo terminų pažeidimą Klientas moka 0.2 procentų dydžio palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
3.4 Laiku neapmokėjus už atliktas paslaugas, Klientas įsipareigoja pirmiausia apmokėti palūkanas, o po to likusią skolą.
3.5 Jei Klientas neatsiskaito šioje sutartyje numatytais terminais, Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

4.Kitos sąlygos

4.1 Laikydamasis sutarties, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones.
4.2 Klientui vienašališkai nutraukus sutartį, kurią paslaugų teikėjas pradėjo vykdyti, klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.
4.3 Klientas privalo atlyginti paslaugų teikėjo patirtus dėl paslaugos teikimo nuostolius, kurie atsirado teikiant paslaugas, susidarius nenumatytoms ypatingoms aplinkybėms, už kurias paslaugų teikėjas neatsako.
4.4 Atsiradus Kliento nemokumo požymiams , Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą ir įstatymo numatyta tvarka išieškoti iš Kliento visą jo skolą, atsiradusią dėl šios sutarties sąlygų vykdymo.
4.5 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir sudaroma vienerių metų laikotarpiui. Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis sekančiam vienerių metų laikotarpiui, jeigu likus 15 kalendorinių dienų iki termino pabaigos nei viena iš šalių nepareiškia savo pageidavimų dėl sutarties sąlygų pakeitimo ar sutarties nutraukimo. Finansinių įsipareigojimų atžvilgiu, sutartis galioja iki pilno šalių atsiskatymo.
4.6 Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu, jei yra įvykdytos visos sutartyje numatytos sąlygos. Šalis nutraukianti sutartį turi pranešti apie tai kitai šaliai prieš 30 dienų.
4.7 Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti - LR įstatymų bei šios sutarties numatyta tvarka, Šiaulių miesto teismuose.
4.8 Atsiradus problemoms dėl tarpusavio skolų susigrąžinimo, šalis turi teisę sudaryti sutartį jų sugražinimui su trečiąja šalimi. Išlaidas skolų grąžinimui pilnai ne ginčo tvarka apmoka skolininkas.
4.9 Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papaildymai galimi tik abipusiu šalių susitarimu , įforminant tai atskiru sutarties priedu.
4.10 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais , kurie yra išduodami sutarties šalims.

Šalių rekvizitai


“PASLAUGŲ TEIKĖJAS” “UŽSAKOVAS”

UAB ”XXXXX” Jonas Jonaitis
Gatve g. 9, Vilnius Gatve g. 2 – 6, Vilnius
Įm. kodas XXXXX Asm. kodas XXXXX
PVM kodas XXXXX
AB bankas Swedbank
A/s XXXXXX
Banko kodas 73000

Panda
Posts: 33
Joined: 30 Apr 2010, 12:46
Location: Vilnius

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby Panda » 03 Dec 2013, 06:32

3DGA wrote:Kaip atrodo igaliojimas ?
Foto arba nuoroda i tokio tipo dok mestelkite.

Ar cia laisva forma rasomas dok, ar jis turi atitikti kazkokius grieztus standartus ?


P.S Keliu patrulis kokiu budu suzino, kad as nesu tos imones darbuotojas ? Tipo tikrins per radio stoti per budetojus ?


manau tikrinimas paprastas: imones darbuotojas dazniausiai turi darbuotojo pazymejima.

User avatar
Stoned
Posts: 37
Joined: 31 Oct 2009, 13:19

Re: Prekybiniai numeriai - Automobilio eksplotavimas LT keli

Postby Stoned » 05 Dec 2013, 11:39

nieko, susitvarkyk draudima,issirasyk tvarkinga pirkimo pardavimo sutarti italiska ar vokiska, pasiimk tranportavimo lapeliu is imones, numerius, sesk ir vaziuok. O cia kad gavo bauda kazkokia, tai speju pirma kart girdziu per daug metu, kad kazka "nuskuto". Matyt labai protingu norejo pabut pries menta.
01' 320CDI


Return to “Apie viską (auto)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests